U?ywamy cookies, aby jak najlepiej dostosowa? witryn? do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przegl?dania tej strony, oznacza zgod? na u?ywanie plików cookies. Aby uzyska? wi?cej informacji zapoznaj si? z nasz? Polityk? Prywatno?ci.
Wi?cej Akceptuj?
79% inwestorów detalicznych traci pieni?dze podczas handlu CFD z tym dostawc?. Kontrakty CFD s? z?o?onymi instrumentami i wi??? si? z du?ym ryzykiem szybkiej utraty ?rodków pieni??nych z powodu d?wigni finansowej. 79% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów si?, czy rozumiesz, jak dzia?aj? kontrakty CFD, i czy mo?esz pozwoli? sobie na wysokie ryzyko utraty pieni?dzy. expand_more

Handluj wygodnie na dowolnym urz?dzeniu

Niezale?nie od tego, czy jest to Windows, Mac, Android czy iOS, nie ma to znaczenia - mamy Ci? w zasi?gu!

Wypróbuj teraz
Inwestuj w znane marki Ponad 4 000 i nieustannie dodawane!

Inwestuj od 1 EUR

Zarejestruj si?, aby uzyska? nieograniczony dost?p do ponad 4000 akcji z NYSE, Nasdaq, FTSE i nie tylko - bez p?acenia narzutów, kumulacji, op?at za zarz?dzanie lub bilety. *

Inwestuj w znane marki Ponad 4 000 i nieustannie dodawane!
Rozpocznij inwestowanie

*Mog? obowi?zywa? inne op?aty.

Niektóre znaki towarowe znajduj?ce si? na tej stronie mog? by? obj?te ochron? znaku towarowego. Admiral Markets nie ma ?adnych bezpo?rednich relacji z w?a?cicielami tych znaków towarowych.

Jak to dzia?a

1
Rejestracja

Aby rozpocz?? handel, zarejestruj si? podaj?c swoje imi?, nazwisko oraz adres e-mail

2
?rodki

Mo?esz inwestowa? w akcje ju? od 1 EUR i zacz?? trading ju? od 100 EUR

3
Handluj

Zaloguj si? i rozpocznij handel ponad 8,000 instrumentów!

Handel i inwestycje na ponad 8 000 instrumentów

Forex
Forex

47 par walutowych CFD

Wska?niki
Wska?niki

20 Indeksów CFD, w tym Indeksy Cash oraz Indeksy Futures

Akcje
Akcje

Ponad 3000 kontraktów CFD na akcje oraz ponad 1000 spó?ek, w które mo?esz zainwestowa?

Towary CFD
Towary CFD

CFD na metale, towary energetyczne i rolne

Obligacje CFD
Obligacje CFD

Kontrakty CFD na amerykańskie i niemieckie obligacje skarbowe

ETFY
ETFY

Ponad 380 CFD na ETFY oraz setki innych funduszy ETF, dost?pnych na rachunku Admiral.Invest

Najlepsze warunki handlowe

Handluj z naszymi najlepszymi warunkami, w tym jednymi z najbardziej konkurencyjnych spreadów na rynku!

  • D?wignia do:
    • Klienci detaliczni: 1:30 - 1:20
  • Typowe spready na rynku Forex od 0,5 pipsa (EURUSD), mikro loty i akcje cz?stkowe
  • Bezprowizyjny handel akcjami i funduszami za po?rednictwem kontraktów CFD
  • Bezp?atne wykresy w czasie rzeczywistym, wiadomo?ci i analizy rynkowe
  • Ponad 4000 kontraktów CFD na waluty, energi?, metale, surowce rolne, indeksy, obligacje, fundusze ETF i akcje.
  • Ponad 4 500 pojedynczych akcji i funduszy ETF
Wypróbuj na demo

Dlaczego warto wybra? Admiral Markets?

Dzia?amy globalnie
Dzia?amy globalnie

Uzyskaj wsparcie w swoim j?zyku dzi?ki 16 biurom lokalnym i wieloj?zycznej obs?udze klienta przez telefon, e-mail i czat na ?ywo

Jeste?my Regulowani
Jeste?my Regulowani

Posiadamy licencje najwi?kszych ?wiatowych organów regulacyjnych, w Wielkiej Brytanii, Estonii, na Cyprze i Australii

Fundusze s? zabezpieczone
Fundusze s? zabezpieczone

Wszystkie depozyty klientów s? oddzielone od naszych ?rodków operacyjnych, a ponadto oferujemy dodatkow? ochron? na niestabilnym rynku

Zacznij od 1 EUR
Zacznij od 1 EUR

Mo?esz inwestowa? w akcje ju? od 1 EUR i zacz?? trading ju? od 100 EUR

Inwestuj teraz
Dzia?amy globalnie
Dzia?amy globalnie

Uzyskaj wsparcie w swoim j?zyku dzi?ki 16 biurom lokalnym i wieloj?zycznej obs?udze klienta przez telefon, e-mail i czat na ?ywo

Jeste?my Regulowani
Jeste?my Regulowani

Posiadamy licencje najwi?kszych ?wiatowych organów regulacyjnych, w Wielkiej Brytanii, Estonii, na Cyprze i Australii

Fundusze s? zabezpieczone
Fundusze s? zabezpieczone

Wszystkie depozyty klientów s? oddzielone od naszych ?rodków operacyjnych, a ponadto oferujemy dodatkow? ochron? na niestabilnym rynku

Zacznij od 1 EUR
Zacznij od 1 EUR

Mo?esz inwestowa? w akcje ju? od 1 EUR i zacz?? trading ju? od 100 EUR

Inwestuj teraz

Wypróbuj Rachunek Demo

Nie jeste? pewien, jak zacz??? Zacznij trenowa? wirtualnymi ?rodkami na rachunku Demo Admiral Markets.

Otwórz Rachunek Demo
Bez stresu

Bez stresu

Bez depozytu

Bez depozytu

Bez karty kredytowej

Bez karty kredytowej

Kontakt z nami

Wi?cej pytań? Skontaktuj si? z nami ju? dzi?!

Kontakt