Kako bismo Vam omogu?ili ?to jednostavnije kori?tenje na?e web stranice, na stranici koristimo kola?i?e (cookies). Nastavkom kori?tenja stranice prihva?ate kori?tenje kola?i?a. Za vi?e informacija pro?itajte na?u Politika za?tite privatnosti.
Vi?e informacija Prihvati
79% malih ra?una izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pru?ateljem usluga. CFD-ovi su slo?eni instrumenti i dolaze s visokim rizikom od brzog gubitka novca zbog poluge. 79% ra?una malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim pru?ateljem usluga. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD funkcionira, te mo?ete li si priu?titi preuzimanje visokog rizika od gubitka novca. expand_more

Jednostavno trgovanje na bilo kojem ure?aju

Bilo da koristite Windows ili Mac, Android ili iOS, nije bitno - svi su dostupni!

Isprobajte!
Ula?ite u poznate brandove Vi?e od 4000 i konstantno dodajemo nove!

Ulaganje od samo 1

Registrirajte se za neograni?eni pristup za 4,000+ dionica koje su izlistane na New York Stock Exchange, Nasdaq, FTSE i brojnim drugim burzama - bez pla?anja mar?e, rollovera, naknada za upravljanje i naknada za otvaranje naloga.*

Ula?ite u poznate brandove Vi?e od 4000 i konstantno dodajemo nove!
Po?nite ulagati

*Mogu?e su druge naknade.

Neki od za?titnih znakova koji se prikazuju na ovoj stranici mogu biti za?ti?eni ?igom. Admiral Markets nema izravne veze s vlasnicima ovih za?titnih znakova.

Kako funkcionira

1
Registriraj se

Prijavite se sa svojim imenom i email adresom kako biste zapo?eli trgovati

2
Uplati

Po?nite ulagati uz samo 1, a trgovati uz samo 100

3
Trguj

Prijavite se i trgujte vi?e od 8,000 instrumenata!

Trgujte i ula?ite u vi?e od 8000 instrumenata danas

Forex
Forex

47 CFD-ova na valutne parove

Indeksi
Indeksi

20 CFD-ova na indekse, CFD-ove na gotovinu i CFD-ove na indeks futures

Dionice
Dionice

Vi?e od 3000 CFD-ova na dionce, ali i mogu?nost ulaganja u tisu?e dionica

Sirovine
Sirovine

CFD-ove na metale, energente i poljoprivredne sirovine

Obveznice
Obveznice

CFD-ovi na ameri?ke riznice i njema?ki Bund

ETF-ovi
ETF-ovi

Vi?e od 380 ETF-ova na CFD-ove, ali i stotine ETF-ova dostupnih putem Admiral Marketsa

Odli?ni tr?i?ni uvjeti

Trgujte po na?im najboljim uvjetima do sad koji uklju?uju neke od najkonkurentnijih spreadova do sad!

  • Poluga do:
    • Mali Klijenti: 1:30 - 1:20
  • Tipi?ni spread od 0.5 na Forex (EURUSD), mikro lotovi i frakcijske dionice
  • Dionice CFD-a od 1 USD po nalogu
  • Besplatni pravovremeni grafovi, tr?i?ne vijesti i istra?ivanja
  • 4000+ CFD-ova na valute, energente, metale, poljoprivredu, indekse, obveznice, ETF-ove i dionice.
  • 4,500+ dionica i ETF-ova
Isprobajte na demo ra?unu

Za?to odabrati Admiral Markets?

Mi smo globalni
Mi smo globalni

Podr?ka na va?em jeziku, uz 16 lokalnih ureda i vi?ejezi?nu korisni?ku podr?ku putem telefona, e-po?te i live chata

Mi smo regulirani
Mi smo regulirani

Licencirani smo od strane top regulatora u UK, Estoniji, Cipru i Australiji.

Sredstva su za?ti?ena
Sredstva su za?ti?ena

Sve uplate klijenata dr?e se odvojeno od vlastitih operativnih sredstava, tako?er nudimo dodatnu za?titu na volatilnom tr?i?tu

Po?nite sa 1
Po?nite sa 1

Mo?ete ulagati u dionice sa samo 1, a trgovati mo?ete sa 100

Ulo?ite
Mi smo globalni
Mi smo globalni

Podr?ka na va?em jeziku, uz 16 lokalnih ureda i vi?ejezi?nu korisni?ku podr?ku putem telefona, e-po?te i live chata

Mi smo regulirani
Mi smo regulirani

Licencirani smo od strane top regulatora u UK, Estoniji, Cipru i Australiji.

Sredstva su za?ti?ena
Sredstva su za?ti?ena

Sve uplate klijenata dr?e se odvojeno od vlastitih operativnih sredstava, tako?er nudimo dodatnu za?titu na volatilnom tr?i?tu

Po?nite sa 1
Po?nite sa 1

Mo?ete ulagati u dionice sa samo 1, a trgovati mo?ete sa 100

Ulo?ite

Isprobajte demo trgovanje

Ne znate kako po?eti? Nema problema! Po?nite vje?bati trgovanje uz virtualna sredstva na Admiral Markets demo ra?unu za trgovanje.

Otvorite demo ra?un
Bez stresa

Bez stresa

Bez uplate

Bez uplate

Bez kreditne kartice

Bez kreditne kartice

Kontaktirajte nas

Imate pitanja? Kontaktirajte nas danas!

Kontaktirajte nas