Pou?íváme cookies, abyste měli z na?ich stránek co nejvíce. Pokra?ováním na této stránce souhlasíte s pou?itím cookies. Pro více informací, v?etně nastavení preferencí, si prosím p?e?těte Ochranu osobních údaj?.
Více informací P?ijímám
U 79% retailov?ch ú?t? do?lo p?i obchodování CFD u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Rozdi?love? smlouvy jsou komplexni? na?stroje a v du?sledku pouz?iti? financ?ni? pa?ky jsou spojeny s vysoky?m rizikem rychle?ho vzniku financ?ni? ztra?ty. U 79% u?c?tu? retailovy?ch investoru? dos?lo pr?i obchodova?ni? s rozdi?lovy?mi smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztra?ty. Me?li byste zva?z?it, zda rozumi?te tomu, jak rozdi?love? smlouvy funguji?, a zda si mu?z?ete dovolit vysoke? riziko ztra?ty svy?ch financ?ni?ch prostr?edku?. expand_more

Obchodujte jednodu?e z jakéhokoli za?ízení

Nezále?í na tom zda pou?íváte Windows nebo Mac, Android nebo iOS!

Vyzkou?ejte nyní
Investujte do znám?ch zna?ek 4 000+ instrument? a neustále p?idáváme dal?í!

Investujte ji? od 1

Zaregistrujte se a získejte neomezen? p?ístup k více ne? 4 000 akcií z newyorské burzy cenn?ch papír?, Nasdaq, FTSE a mnohem více - to v?e bez placení poplatk? za rollovers nebo správu ú?tu*

Investujte do znám?ch zna?ek 4 000+ instrument? a neustále p?idáváme dal?í!
Za?ít investovat

*Ostatní poplatky mohou b?t ú?továny.

Některé ochranné známky zobrazené na této stránce mohou b?t chráněny. Admiral Markets nemá ?ádn? p?ím? vztah s majiteli těchto ochrann?ch známek.

Jak to funguje

1
Zaregistrujte se

Chcete-li za?ít obchodovat, zaregistrujte se pod sv?m jménem a e-mailovou adresou

2
Vlo?te finance

Za?něte investovat od 1, obchodovat od pouh?ch 100

3
Obchodujte

P?ihlaste se a za?něte obchodovat více ne? 8 000 instrument?!

Investujte a obchodujte více ne? 8000 trh? je?tě dnes

Forex
Forex

47 Měnov?ch Pár? CFD

Indexy
Indexy

20 Index? CFD, v?etně cash CFD a Index Futures

Akcie
Akcie

Více ne? 3000 akcií CFD plus mo?nost investovat do tisíc? akcií

Komodity
Komodity

Kovy, Energie, Zemědělské Komodity CFD

Dluhopisy
Dluhopisy

Americké Dluhopisy a Německé Dluhopisy CFD

ETF
ETF

Více ne? 380 ETF fond? CFD plus stovky ETF k dispozici na Invest.MT5 obchodním ú?tu

Skvělé obchodní podmínky

Obchodujte s na?imi skvěl?mi podmínkami, v?etně konkurenceschopn?ch spread?!

  • Finan?ní páka a?:
    • Maloobchodní klienti: 1:30-1:20
  • Forex typické spready od 0.5 pip? (EURUSD), mikro loty a zlomkové akcie
  • Akcie a fondy bez komisí prost?ednictvím CFD
  • Bezplatné grafy v reálném ?ase, pr?zkum trhu a nejnověj?í zprávy
  • 4,000+ CFD produkt? na měny, energie, kovy, zemědělství, indexy, dluhopisy, ETF a akcie.
  • Více ne? 4 500 akcií a ETF
Vyzkou?ejte na demo ú?tu

Pro? zvolit Admiral Markets?

Globální p?sobnost
Globální p?sobnost

Získejte zákaznickou podporu ve svém jazyce prost?ednictvím telefonu, e-mailu a live chatu, s 16 místními pobo?kami.

Regulovaná spole?nost
Regulovaná spole?nost

Jsme dr?iteli licencí od světově nejlep?ích regula?ních orgán? ve Velké Británii, Estonsku, Kypru a Austrálii

Zabezpe?ení financí
Zabezpe?ení financí

V?echny vklady klient? jsou vedeny odděleně od na?ich vlastních provozních financí, s ochranou proti volatilitě trhu.

Za?něte od 1
Za?něte od 1

M??ete investovat do akcií od pouhého 1 a za?ít obchodovat od 100

Investovat nyní
Globální p?sobnost
Globální p?sobnost

Získejte zákaznickou podporu ve svém jazyce prost?ednictvím telefonu, e-mailu a live chatu, s 16 místními pobo?kami.

Regulovaná spole?nost
Regulovaná spole?nost

Jsme dr?iteli licencí od světově nejlep?ích regula?ních orgán? ve Velké Británii, Estonsku, Kypru a Austrálii

Zabezpe?ení financí
Zabezpe?ení financí

V?echny vklady klient? jsou vedeny odděleně od na?ich vlastních provozních financí, s ochranou proti volatilitě trhu.

Za?něte od 1
Za?něte od 1

M??ete investovat do akcií od pouhého 1 a za?ít obchodovat od 100

Investovat nyní

Vyzkou?ejte obchodování demo ú?tu

Nejste si jisti, jak za?ít? Pom??eme Vám! Za?něte obchodováním s virtuálními prost?edky na demo ú?tu Admiral Markets.

Získat demo ú?et
?ádn? stres

?ádn? stres

?ádné vklady

?ádné vklady

Bez kreditní karty

Bez kreditní karty

Spojte se s námi

Máte otázky? Kontaktujte nás je?tě dnes!

Kontaktujte nás